วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การตั้งค่า D-Link: DPR-2000 Printer Server 4 USB

  1. ทำการเข้า Box ให้ได้ผ่านเครือข่าย
    อาจ เรียกด้วย dlink-xxxxxxx (xxxxxxx คือ MAC Address 6 ตัวสุดท้ายของอุปกรณ์) หรือเปิดรับ DHCP แล้วรับ IP จากระบบ
  2. เข้าไปที่ IP อุปกรณ์ ผ่าน Web Browser
    Username: admin
    Password: <Blank>
  3. เมื่อเข้ามาได้ จะได้หน้านี้