วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

วิธีแก้ไข : ผู้ดูแล ห้องประชุม บน Exchange ไม่เห็นชื่อการประชุม แต่เห็นชื่อผู้นัดหมายแทน

จากการใช้งาน Exchange และมีการใช้ความสามารถจัดการประชุม และมีผู้ดูแลห้องประชุม
โดยได้แชร์ให้ผู้ดูแลสามารถเห็นการใช้งานห้องประชุมทั้งหมดได้แล้ว

ได้รับแจ้งว่า ไม่เห็นว่า การประชุมในห้องนั้น ๆ ประชุมเรื่องอะไร เนื่องจาก จะเห็นเป็นการประชุมโดยใคร แทน

ตรวจสอบเบื้องต้น ความสามารถนี้ ถูกเปิดใช้งาน เป็นค่าเริ่มต้น คือ
-DeleteSubject
-AddOrganizerToSubject
ซึ่งจะทำการ ลบ Subject ออก และใส่ ชื่อผู้จัดเขาไปแทน 
ทำให้ผู้ดูแลห้องประชุม จะพบปํญหาดังกล่าว
 
สามารถแก้ไขได้โดย
 
For Exchange Server 2016, Exchange Server 2013 or Exchange Server 2010
Set-CalendarProcessing -Identity <RESOURCEMAILBOX> -DeleteSubject $False -AddOrganizerToSubject $False 
 
For Exchange Server 2007
Set-MailboxCalendarSettings -Identity <RESOURCEMAILBOX> -AutomateProcessing AutoAccept -AddOrganizerToSubject $False -DeleteSubject $False 


ข้อมูลเพิ่มเติม
https://support.microsoft.com/en-us/help/2842288/resource-mailbox-s-calendar-shows-the-organizer-s-name-instead-of-the

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น