วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

Exchange 2010, This resource doesn’t accept meetings longer than 1440 minutes. ไม่สามารถจองห้องประชุมข้ามวันได้

ได้รับแจ้งจาก User ว่าไม่สามารถจองห้องประชุม แบบต่อเนื่อง (ข้ามวันได้) โดยจะได้รับการปฏิเสธจากระบบมาพร้อมด้วยข้อความ

This resource doesn’t accept meetings longer than 1440 minutes.

จากการตรวจสอบพบว่า ระบบจะตั้งค่าไว้ว่าให้รับจากจองห้องประชุมต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (1,440 นาที) หากต้องการให้สามารถจองได้นานกว่านั้นน จะต้องทำการตั้งค่าเพิ่มเติมตามนี้


Exchange2010 Powershell Exchange
Set-CalendarProcessing -Identity <MailboxIdParameter> -MaximumDurationInMinutes 2080

0 = unlimited

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.compit.se/?p=227
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335046.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น