วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

User and Permission in Alfresco

User and Permission in Alfresco

Permission ของ User
 • Consumer 
  • สามารถอ่าน Folder และ Content ได้อย่างเดียว ไม่มีสิทธิในการเพิ่มหรือแก้ไข

 • Contributor 
  • สามารถอ่าน และ เพิ่ม Folder และ Content ได้ แต่ไม่มีสิทธิในการ แก้ไข้ หรือ ลบ เอกสารได้ แต่จะทำได้เฉพาะ Item ที่ตัวเองสร้างขึ้นเท่านั้น


 • Collaborator
  • สามารถอ่าน , เพิ่ม และ แก้ไข Folder และ Content แต่ไม่มีสิทธิในการ ลบ เอกสาร แต่จะทำได้เฉพาะ Item ที่ตัวเองสร้างขึ้นเท่านั้น


 • Manager
  • มีสิทธิเต็มรูปแบบกับเนื้อหาทั้งหมดภายใน Site สามารถจัดการทุกอย่างทั้งที่ตัวเองสร้างขึ้นและผู้อื่นสร้างขึ้น

ส่วนสิทธิในการตั้งค่าต่างๆภายใน Site รวมถึงการ Add User นั้นเป็นสิทธิของ Site Manager เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น