วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

การรีเซ็ตค่า Drum Unit Life สำหรับเครื่องปริ้น Fuji Xerox รุ่น DocuPrint P285 dw

สำหรับเครื่องปริ้นรุ่นนี้ เวลาที่ทำการเปลี่ยน Drum ใหม่แล้ว ค่า Drum Unit life จะไม่ถูกรีเซ็ต เราต้องทำการรีเซ็ตเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. หลังจากที่เปลี่ยน Drum แล้ว ที่หน้าเครื่อง ให้กดปุ่ม OK กับลูกศรชี้ขึ้น พร้อมกัน

 2. เลือกเมนู Drum กดปุ่ม OK

3. เลือกเมนู Reset Drum? กดปุ่ม OK


4. กดปุ่มลูกศรชี้ลง เพื่อทำการรีเซ็ตค่า Drum Counter


5. เมื่อรีเซ็ตค่า Drum Counter แล้ว ให้ลองปริ้นการตั้งค่าทั้งหมดของเครื่องปริ้น จะเห็นว่าค่า Drum Unit life จะเป็น 100%


ตัวอย่างรูปด้านซ้ายจะเป็นรูปหลังจากเปลี่ยน Drum ใหม่แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการ Reset Drum Counter ส่วนรูปด้านขวาจะเป็นรูปหลังจากเปลี่ยน Drum ใหม่แล้ว และทำการ Reset Drum Counter เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น