วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Auto Script ชุดคำสั่งเปิดโปรแกรมอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Auto Hot Key

1. ติดตั้งโปรแกรม Auto Hot Key

2. เปิด Notepad พิมพ์ชุดคำสั่ง
    - ตัวอย่าง ชุดคำสั่งเปิด IE แสดงภาพจากกล้อง Hikvision
        


 sleep 10000 /// หน่วงเวลา 10วินาที
 run iexplore.exe /// เปิด IE 
 sleep 10000 /// หน่วงเวลา 10 วินาที 
 send xxxxx{TAB}xxxxx{ENTER} /// คีย์อักษรลงใน Username และแท็บขึ้นบรรทัดใหม่ 
                                                                คีย์อักษรลงในช่อง Password แล้ว Enter Login
 sleep 10000 /// หน่วงเวลา 10 วินาที 
 click
 sleep 20
 click /// ดับเบิ้ลคลิกซ้าย เพื่อขยายเต็มหน้าจอ
 ExitApp /// ปิดชุดคำสั่ง

3. บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .ahk

4. คลิกขวาไฟล์ที่เราทำการบันทึกไว้ และกด Compile Script จะได้ไฟล์ Script ในการรันชุดคำสั่ง

5. เปิดหน้าต่าง Startup และนำไฟล์ Script ที่ Compile แล้ว ใส่ไว้ในนี้ เพื่อให้เวลาเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้ว จะรันไฟล์ Script นี้ โดยอัตโนมัติ

6. เปิด IE และตั้ง IP ของกล้อง HikVision ที่ต้องการดู เป็น Home page

7. เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น