วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Window Server 2008R2 - แก้ไข File Server Resource Manager Quotas ไม่สามารถ reset peak usage ได้

Run power shell "dirquota quota scan /path:<Path>" เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของ Quota ใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น