วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการดึง Report การใช้ Printer ของ FujiXerox แยกจำนวนการพิมพ์ ของผู้ใช้งาน

เป็นการดึง Report การใช้งาน Printer ออกจากเครื่อง Print ของ Fuji Xerox

  

ที่หน้าแรกให้กดปุ่ม Log In / Outใส่รหัส 11111 แล้วกด Enter


ให้สังเกตไฟสีเขียวที่ปุ่ม Log In / Out ถ้ามีไฟขึ้นแล้ว ให้กดปุ่ม Machine Status


เมื่อเข้ามาหน้านี้ให้กด Print Report


เลือก Auditron Report


เลือก Meter Report (Print Job) แล้วกดปุ่ม Start เพื่อทำการ Print รายงานออกมา
**เมื่อ Print เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Log In / Out ออกจากการ Print Report

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น