วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ปัญหา Sensor นิ้วอ่านค่าได้ไม่ตรงจุด : EPSON BrightLink - How do I calibrate the touch location for the pens?


Calibrate the touch location for the pens
จากการใช้งานพบปัญหา Sensor นิ้วอ่านค่าได้ไม่ตรงจุด
สามารถสั่งให้ อุปกรณ์ทำการ Auto Calibrate ใหม่ อีกครั้งจะสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ
กดปุ่ม Menu ที่ Remote
เลือก Extended
เลือก Auto Calibration

รอสักครู่ การอ่านค่าจะสามารถใช้งานได้ตามปกติครับ

ศึกษาเพิ่มเติมที่
https://www.youtube.com/watch?v=WCE9AiyZM24ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น