วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วิธีแก้ไข Exchange 2010 แจ้งเตือน Security Alert:The name on the security certificate is invalid or does not match the name of the site.Exchange 2010 แจ้งเตือน Security Alert The name on the security certificate is invalid or does not match the name of the site เมื่อเข้าใช้งาน Outlook ภายในบริษัท หากใช้งานภายนอกบริษัทใช้งานได้ปกติ

Run คำสั่งใน Exchange Manage Shell

Set-ClientAccessServer -Identity "<<Name ClientAccess>>" –AutodiscoverServiceInternalURI https://<<URL Server>>/autodiscover/autodiscover.xml

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity "<<Name ClientAccess>>\EWS (Default Web Site)" –InternalUrl https://<<URL Server>>/EWS/Exchange.asmx

Set-OABVirtualDirectory -Identity "<<Name ClientAccess>>\oab (Default Web Site)" -InternalUrl https://<<URL Server>>/oab

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น