วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

Path Config File ของระบบ Elastix/Issabel


DIRECTORY เก็บไฟล์บันทึกเสียงการสนทนา
  • /var/spool/asterisk/monitor

DIRECTORY เก็บไฟล์ Voice Mail
  • /var/spool/asterisk/voicemail

DIRECTORY เก็บไฟล์ config Extension สำหรับทำ Dial Plan
  • /etc/asterisk/extensions.conf

DIRECTORY เก็บไฟล์เสียงสำหรับทำ Announcement
  • /var/lib/asterisk/sounds

DIRECTORY เก็บไฟล์ PHPAGI
  • /var/lib/asterisk/agi-bin

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น