วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

How TO UpFirmware Switch Huawei

How to Up Firmware Switch Huawei

วันนี้ทางผู้เขียนขอแนะนำวิธีการ Up Firmware Switch Huawei Model  S5700 Series  เพื่อให้ได้ Firmware Switch ที่ทันสมัยมากขึ้น  โดยมีขั้นตอนดังนี้

รายการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ต้องเตรียม
1.switch Huawei Quidway  S5700 Series

2.ซอฟต์แวร์ สำหรับทำการ Update Firmware Switch Huawei S5700  ชื่อ S5700 V200R011C10spc600
   ซึ่งทาง Huawei ปล่อย Firmware มาเมื่อวันที่ 2018-05-31
   (วิธีการ Download Firmware จะอธิบายอีกครั้งในบทความ)




3.จากนั้นให้เข้า URL ด้วย IP Address ที่ได้กำหนดไว้จากบทความที่แล้วผู้เขียนได้กำหนด Ip  addess : 10.551.1  (อ้างอิง https://www.itfinities.com/2018/03/switch-huawei-s-5700.html) จากนั้นจะเข้าสู่หน้า URL  ในการจัดการ Switch 


4.ผู้ใช้สามารถ ตรวจสอบ  Version  ของ Firmware Switch ได้ โดยค่าโรงงานที่ Huawei ตั้งไว้คือ
   ซอฟต์แวร์  Version 5.130  V200R003C00SPC300


5.ให้ผู้ใช้เลือกไปที่ System Management >> Software Upgrade >> Site name >> Browse



5.1 เลือก File S5700-10P-LI-V200R011C105PC600.cc




5.2  คลิก  Start
6.ถ้าดำเนินการ Upgrade เสร็จเรียบร้อยตัว Switch จะดำเนินการ Reboot ตัวเอง 1 ครั้งและ User สามารถตรวจสอบ Version   ของ Software ที่ Upgrade ไปใหม่ได้สามารถใช้คำสั่ง
       <Quidway> display version



Remark : How to Configuration recovery Switch Huawei
คำสั่ง
<Quidway>reset saved-configuration 
       The configuration will be erased to reconfigure. Continue? [Y/N]:
y 
<Quidway>reboot 

       Warning: All the configuration will be saved to the configuration file for the n ext startup:, Continue?[Y/N]:n    

 At this time need choose n, if choose y the former configuration will save, restart is still the original configuration.

Tip:
Before you reset the switch to factory defaults, you’d better back up your configuration on a TFTP server Back up your configuration on a TFTP server. Because once you clear the user configuration, there is no way to recover the configuration unless you restore the backed-up configuration. To upload a configuration file on a TFTP server   














ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น