วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

คัดลอก vTiger เดิม มาใช้งานใหม่
จากที่ได้ทำการติดตั้ง และ ใช้งาน vTiger แล้วนั้น หากต้องการสำเนาข้อมูลจาก ระบบที่ใช้งานอยู่ สามารถทำได้ โดย แก้ไขไฟล์

config.inc.php

โดยแก้ไขค่า
$site_URL
$root_directory
$dbconfig['db_name']

อย่าลืมทำสำเนา ฐานข้อมูล และเลือกใช้งานให้ถูกต้องนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น